Kuruluş


Kayseri Kalitest Beton Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarına uygun hizmet vermekte olup, deney yapan laboratuvar personelinin ticari, pazarlama ve finansman faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Üçüncü taraf laboratuvar hizmeti verebilmek için laboratuvar personeli teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan daimi olarak ayrı tutulmaktadır. Laboratuvar, kalite sistemi ve deney prosedürlerini yerine getirecek yetkili ve teknik personel sahibi olup, numune yollayan bütün kurum, kişi ve yasal kuruluşlarla olan ilişkilerini gizli tutarak iletişim, yeterlilik ve tarafsızlık ile ilgili konularda dokümante edilmiş prosedürlere uygun çalışmaktadır. Laboratuvarın organizasyon şeması hazırlanmış olup tüm personelin yetki ve sorumlulukları ve birbirleri ile olan ilişkileri belirlenmiştir.

Organizasyon


Kayseri Kalitest Beton Laboratuvarı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı şartname ve talimatları doğrultusunda beton ve yapı malzemeleri konusunda hizmet vermektedir. Kayseri Kalitest Beton Laboratuvarı yöneticisi laboratuvarın sorumluluğunu üstlenmiştir. Laboratuvarın kalite sisteminden sorumlu laboratuvar Kalite Yöneticisi aynı zamanda Laboratuvar Müdürlüğü görevini de yapmaktadır. Doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır. Bütün personelin görev, yetki ve sorumlulukları görev tanımlarında belirlenmiştir.


Kalite PolitikasıKüreselleşen dünyada bir yaşam tarzı haline gelen kaliteyi üretmek kuruluşumuzun temel amacıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde en etken güç olan çalışanlarımızın kalitesinin iç ve dış eğitimlerle yükseltilmesi değişmez hedefimizdir. Çevre korunmaksızın kalitenin üretilemeyeceğinin bilincinde olarak firmamız, çevrenin korunması için her olanağını seferber etmeye kararlıdır. Standartlar güncel olarak takip edilecek ve bu standartlardaki değişiklikler anında uygulamaya alınacaklardır. Aşağıda imzaları bulunan bizler kaliteye giden yolda en küçük bir duraksamaya meydan vermemek, müşteri isteklerini tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda daima ön planda tutarak tam bir müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için üzerimize düşen görevleri dürüstlük ilkesinden taviz vermeden eksiksiz yapmayı taahhüt ediyoruz.
Amacımız hizmetlerimizle ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak, TS EN ISO 9002, TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının şartlarını karşılayacak şekilde planlı ve sistematik çalışmak ve çevreye de duyarlı faaliyetlerle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.
Kaliteye giden yolda tüm çalışanlarımıza üstün başarılar dileriz.